admin

2020-02-08

ایده، پشتکار، تلاش، سرمایه و لینک حکومتی، پنج ضلع موفقیت در قرن بیست و یک

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2020-02-08

سینما و معماری در دنیایی موازی

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2020-02-08

تفاوت مسابقات با جوایز معماری چیست ؟ چرا علاقه معماران به حضور در جوایز بیش از مسابقات است ؟

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2020-02-08

برترین فلیم های سینمایی-معماری تاریخ

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2020-01-09

چند نکته کلیدی در مورد اصول حرفه ای یک قرارداد معماری

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2019-12-28

چگونه می توان فهمید که باید ماند یا مهاجرت کرد ؟

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2019-11-14

مهمترین مسابقات سالانه معماری جهان

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2019-11-14

چرا ایرانیان هرگز نخواهند توانست در معماری جایزه نوبل یا پریتزکر بگیرند

این تحقیق توسطه تیم تحقیق و جستجو شرکت توسعه مهندسی و معماری پی اند بی به صورت مدیا و توضیحات تصویری گردآوردی گردیده است و هر […]
2019-11-14

دیدگاه پنج معمار بزرگ جهان در مورد تحصیلات آکادمیک در رشته معماری

en English
X