admin

2020-03-15

معرفی بهترین کتاب های جهان / 72 کتاب برتر معاصر جهان

در این لیست سعی شده است بهترین کتاب های معاصر و قدیمی جهان را با یک طبقه بندی موضوعی با حذف کتابهای موازی براساس سطح آسان […]
2020-03-15

/ AWARDS / COMPETITIONS تفاوت مسابقات و جوایز معماری

یکی از مشکلات ابتدایی که جامعه معماری حتی در سطح معماران برجسته با آن دسته و پنجه نرم می کنند، تعاریف یکسان مسابقات و جوایز معماری […]
2020-03-14

مهمترین جوایز معماری جهان

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, برسیپا احمدی, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2020-03-11

معرفی مفهومی ترین و پیچیده ترین فیلم های چند دهه اخیر

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, برسیپا احمدی, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2020-02-25

هشت شاخصه مهم رشد در مهندسی در سه دهه آینده

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, برسیپا احمدی, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2020-02-08

ایده، پشتکار، تلاش، سرمایه و لینک حکومتی، پنج ضلع موفقیت در قرن بیست و یک

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2020-02-08

سینما و معماری در دنیایی موازی

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2020-02-08

تفاوت مسابقات با جوایز معماری چیست ؟ چرا علاقه معماران به حضور در جوایز بیش از مسابقات است ؟

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
2020-02-08

برترین فلیم های سینمایی-معماری تاریخ

bersipa, bersipa ahmadi, pbarch, pbgroups, pegahrezaiee, انستیتوی فرانسه, برسیپا احمدی, بنیاد جهانی ژاک, پگاه رضایی, شرکت p&b, شرکت پی اند بی
en English
X