ایده، پشتکار، تلاش، سرمایه و لینک حکومتی، پنج ضلع موفقیت در قرن بیست و یک

en English
X